Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Realitní zprostředkovatel

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí rekvalifikační kurz „Realitní zprostředkovatel“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, č. j. MSMT-25962/2021-2.


Akreditovaný kurz

Profil absolventa kurzu:

Akreditovaný kurz je určen jak stávajícím realitním makléřům, tak těm zájemcům, kteří by se chtěli věnovat realitní praxi. Akreditovaný kurz reaguje na připravovaný Zákon o realitním zprostředkování, a živnost realitní činnost se stane vázanou živností.

Absolvent rekvalifikačního studia bude připraven na účinnost zákona o realitním zprostředkování, kdy absolvováním studia získá znalosti v oblasti nemovitostí a realitního trhu s akcentem na pilíře ekonomiky, práva, etiky.

Absolventi akreditovaného kurzu, po absolvování zkoušky před autorizovanou osobou, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

Absolvování kurzu nevede k získání vázané živnosti.

Další informace:

Studium bude realizováno v Olomouci. Akreditovaný kurz je připraven pro kód profesní kvalifikace: 66-042-M.

Garant kurzu: doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA

Realitní zprostředkovatel + MBA

Krom absolvování kurzu je možné získat kompetence profesní kvalifikace „Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042-M)“ a tedy získat vázanou živnost „REALITNÍ ČINNOST“ studiem příslušného programu MBA a kombinací jednoho roku praxe.

Za jednu cenu 39.000,- Kč je možné absolvovat dva studijní programy a to Realitní zprostředkovatel + MBA program - Management ve správě, zprostředkování a oceňování nemovitostí.

Více informací k MBA naleznete zde ...

Termíny výuky:


Termíny výuky budou vypsány.

Místo výuky:

 • Studium je realizováno v Olomouci
 • Moderní učebny ve výukové budově v dochodné vzdálenosti od vlakového nádraží Olomouc s možností parkování
 • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • V případě probíhajících vládních opatření se o aktuální formě studia informujte na tel. 605106401 nebo e-mailu studium@fves-olomouc.cz
 • Bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky

Přehled studijních předmětů:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Aplikace etického kodexu CEPI při výkonu činnosti obchodníka s realitami
 • Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí
 • Orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností obchodníka s realitami
 • Orientace v oblasti stavebnictví související s výkonem činnosti obchodníka s realitami
 • Komplexní orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami
 • Používání informačních technologií v praxi obchodníka s realitami
 • Využívání marketingových principů a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí

Závěrečná zkouška:

Absolventi kurzu Realitní zprostředkovatel se mohou přihlásit ke složení zkoušky před autorizovanou osobou:

Zkoušející a autorizované osoby:

 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA
 • Ing. Róbert Scholaster, MBA
 • Termíny zkoušky:
  22. 1. 2022, další termíny individuálně dle dohody s uchazeči.

Cena kurzu a termíny:

 • Cena rekvalifikačního kurzu „Realitní zprostředkovatel“ je 14.000 Kč.
 • Cena rekvalifikačního kurzu „Realitní zprostředkovatel“ je 9.000 Kč pro ty studenty, kteří paralelně studují kurz „Oceňování nemovitostí".
 • Cena zkoušky před autorizovanou osobou je 8.000 Kč. Absolventi naší Fakulty kurzu Realitní zprostředkovatel získají 50% slevu z ceny zkoušky. Po absolvování našeho kurzu je tedy cena zkoušky před autorizovanou osobou 4.000 Kč.
 • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia.
 • Je možné se přihlašovat ke studiu rekvalifikačního kurzu.
 • V případě, že je zájemce evidován na Úřadu práce ČR, může žádat o úhradu celé ceny kurzu Úřad práce ČR (bližší informace získáte na příslušném ÚP ČR, délka vyřízení žádosti na ÚP ČR činí přibližně 1 měsíc).

Dokumenty:

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401