Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MAGISTERSKÉ STUDIUM


Od akademického roku 2020/2021 nabízíme tyto nové studijní specializace v magisterském studijním programu Správa a ekonomika. Jedná se o tyto programy:

■ Správa a ekonomika v oblasti vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit
■ Správa a ekonomika v oblasti sociálních a zdravotnických služeb
■ Správa a ekonomika v oblasti finančního řízení a bankovnictví
■ Správa a ekonomika v oblasti lázeňství, hotelnictví a cestovního ruchu
■ Správa a ekonomika v oblasti informatiky, informačních systémů a mobilních aplikací
■ Správa a ekonomika v oblasti digitální ekonomiky, marketingu a E-commerce

Tyto studijní specializace nabízíme pro omezený počet studentů. V případě zájmu nás kontaktujte na studium@fves.eu

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí zájemcům o studium
akreditovaný magisterský studijní program "Správa a ekonomika", a to s možností výběru některého z jeho studijních oborů:

Správa
a ekonomika

Je určen všem absolventům bakalářských studijních programů stejného či příbuzného zaměření. Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost širokého uplatnění na odborných, specializovaných a řídících pozicích v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, jako jsou např. obecní úřady, krajské úřady ...

Správa a ekonomika v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny

Je určen všem absolventům bakalářských studijních programů stejného či příbuzného zaměření, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a zvyšovat svou kvalifikaci se zaměřením na včelařství a udržitelnou správu krajiny...

Správa a ekonomika v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami

Je určen všem absolventům bakalářských studijních programů stejného či příbuzného zaměření, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na problematiku realit ...

Správa a ekonomika v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Je určen všem absolventům bakalářských studijních programů stejného či příbuzného zaměření, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na bezpečnost a ochranu obyvatelstva ...

DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

 • Jazyk výuky: český/anglický
 • Standardní délka studia: 2 roky, tj. 4 semestrů
 • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba diplomové práce a závěrečné zkoušky
 • Poplatky: magisterské studium je zpoplatněno.
 • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma.

PROČ STUDOVAT U NÁS

 • Atraktivní studijní obory poskytující kvalifikaci s dobrou uplatnitelností na trhu práce, pozornost věnována rovněž měkkým kompetencím - cizí jazyky, ICT technologie, komunikační dovednosti
 • Nová, vysoce progresivní vysoká škola kladoucí důraz na moderní formy výuky a maximálně individualizovaný přístup ke studujícím
 • Kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor a zapojení odborníků z praxe nahrazující akademickou výuku tradičních vysokých škol
 • Široká spolupráce vysoké školy se subjekty v regionu, navázání spolupráce během studia
 • Možnost navazujícího studia v magisterských studijních programech
 • Klidné a vlídné prostředí mezinárodně zasazené vysoké školy se sídlem v přívětivém regionu Slovácka


Vysokoškolské studium je dle právního řádu České republiky osvobozeno od DPH. Bližší podmínky naleznete v kapitole "Legislativa, vnitřní předpisy, povinně zveřejňované a další informace".