Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Bakalářský studijní obor

Správa v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami" je určen všem studentům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na problematiku realit. Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních.

Předměty společného základu studují všichni studenti bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky věnované základům právních a správních věd, základům ekonomických věd a financí, základům managementu, řízení a marketingu, základům psychologie, sociologie a komunikace, a metodickým základům odborné činnosti. Pozornost je rovněž věnována evropskému kontextu problematiky. Ačkoliv jde o předměty společného základu, je jejich obsah přizpůsoben tak, aby byly teoreticko-metodické poznatky zasazeny v co nejširší míře do problematiky realit.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů specializačních. Tyto předměty detailněji rozebírají klíčové oblasti problematiky realit a umožňují zasadit ekonomicko-správní problematiku do odborného rámce studovaného oboru. Specificky se specializační předměty zaměřují zejména na následující klíčové oblasti:

 • základy stavitelství v kontextu obchodování s realitami,
 • oceňování nemovitých věcí,
 • právní aspekty uzavírání kupních, nájemních a zprostředkovatelských smluv,
 • marketing nemovitostí a komunikace se zákazníkem.

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost uplatnění na odborných a specializovaných pozicích v oblasti správy realit (např. makléř, obchodník s realitami, referentské pozice, pozice projektového manažera a další), a to v organizacích soukromého, veřejného i neziskového sektoru, jako jsou:

 • podniky a neziskové organizace primárně působící v oblasti obchodu s realitami a správy realit,
 • orgány veřejné správy, primárně působící v oblasti správy realit (např. obecní úřady, krajské úřady, katastrální úřady a další),
 • veřejné a soukromé subjekty působící v oblasti přípravy projektů, primárně se zaměřením na problematiku nemovitých věcí.

Ke stažení


DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

 • Jazyk výuky: český/anglický
 • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma
 • Standardní délka studia: 3 roky, tj. 6 semestrů
 • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba bakalářské práce a závěrečné zkoušky
 • Poplatky: bakalářské studium je zpoplatněno částkou 45.000 Kč za rok studia.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Do bakalářského studia je možné zaslat přihlášku do 30. listopadu 2024.

Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.